Instrumenten

Bij de inzet van onze instrumenten gaan wij er vanuit dat gedrag voortkomt uit (vaak onbewuste) drijfveren. Die worden blootgelegd, zodat er een proces op gang kan komen waardoor acceptatie en (gedrags)verandering volgen. Onze instrumenten initiëren en ondersteunen dit proces effectief.

Systeeminterventie

Aan de hand van het triademodel en het circulaire interview komt de kern van het probleem op tafel en worden zaken uitgesproken. Samenwerken wordt dan weer leuk en effectief.

Organisatieopstellingen

Door middel van het in de ruimte neerzetten van een organisatie- of samenwerkings-vraagstuk worden de onderliggende patronen, motieven en emoties zichtbaar.

Real Drives

Een handig instrument om zicht te krijgen op de "kleur" van uw organisatie. Inzetbaar bij cultuurveranderingen, persoonlijke ontwikkeling, leiderschaps-vraagstukken en teamfunctioneren.

Technieken

Wij maken gebruik van diverse coachingstechnieken en intuïtieve werkvormen en uiteenlopende managementmodellen. Vanzelfsprekend beheersen (en trainen) wij onderwerpen als verandermanagement, teambuilding, organisatie 3.0 / motivatie 3.0, leiderschapsstijlen, Het Nieuwe Werken, cultuurinterventies, conflicthantering, communicatie, adviesvaardigheden.

Wij zijn in staat bovenstaande instrumenten afzonderlijk in te zetten, maar ook in combinatie met elkaar. Dit maakt onze aanpak uniek, onorthodox en zeer doeltreffend.