Ontwikkeling en coaching

Voor Teams

Om de vraag helder te krijgen die achter teamontwikkeling zit, analyseren we eerst terdege de situatie en de omstandigheden. Vervolgens bieden wij een opmaat gemaakte aanpak, waarbij ons uitgangspunt is dat alle betrokkenen participeren.

We betrekken bij deze oplossing, waar nodig, de omgeving waarbinnen het team functioneert. Dit vanuit onze visie dat een organisatie één systeem is waar voortdurend beïnvloeding plaatsvindt. Wij maken onder andere gebruik van Systeeminterventies, RealDrives en Organisatie-opstellingen.

Onze interventies leiden in korte tijd tot effectief samenwerkende teams.

Individueel

Elk individu is onderdeel van een groter geheel, zowel binnen de werksituatie als privé. Daar letten wij op bij het begeleiden en adviseren van individuele medewerkers, want de context bepaalt voor een belangrijk deel het gedrag en het functioneren. We maken hierbij gebruik van verschillende coachingstechnieken en intuïtieve werkvormen.

Onze aanpak stelt het individu in staat tot het maken van de juiste keuze en leidt voor zowel het individu als de organisatie tot het gewenste resulaat.

Real Drives

Een handig instrument om zicht te krijgen op de "kleur" van uw organisatie. Inzetbaar bij cultuurveranderingen, persoonlijke ontwikkeling, leiderschaps-vraagstukken en teamfunctioneren.

Organisatie opstellingen

Door middel van het in de ruimte neerzetten van een organisatie- of samenwerkings-vraagstuk worden de onderliggende patronen, motieven en emoties zichtbaar.

Systeeminterventie

Aan de hand van het triademodel en het circulaire interview komt de kern van het probleem op tafel en worden zaken uitgesproken. Samenwerken wordt dan weer leuk en effectief.