Organisatieadvies

Wij adviseren u vanuit de visie dat elke organisatie een systeem is, waarin mensen acteren en op elkaar reageren. Ieder vanuit zijn eigen opvattingen en interpretaties, die veelal niet uitgesproken worden en soms onbewust meespelen.

Wij luisteren allereerst goed naar u en houden rekening met de specifieke eigenschappen van uw organisatie. Vervolgens zetten wij die instrumenten in die naadloos passen bij de vraag of geschetste problematiek. Met inhoudelijke kennis, een fikse dosis gezond verstand en gesteund door tientallen jaren praktische ervaring.

De instrumenten die wij hiervoor inzetten zijn onder andere systemische interventies, organisatie-opstellingen en Real Drives. Ook maken wij gebruik van veranderkundige modellen of pure kennisoverdracht over uiteenlopende onderwerpen, zoals communicatie, samenwerken en leiderschap.

Zie voor een toelichting op de hier genoemde methodieken onder Instrumenten.

Vanuit onze ervaring weten wij dat onze interventies en adviezen blijvende verandering bewerkstelligen in mens en organisatie.

Opdrachtgevers

Rijkswaterstaat, CBS, Ministerie van Justitie, Belastingdienst, Gemeente Amsterdam, Nederlandse Spoorwegen, Sociale Verzekeringsbank, COA, GGZ, Robert Fleury Stichting, Woningstichting Vivare, Pink Roccade (Getronics), Stork, Linde Gas, PC Hooftgroep, Yarden, G4S, Gerritsen Bouwgroep, Transcom, ArboUnie